Turvapaikanhakijat julkisten hankintojen kannalta

Euroopassa meneillään oleva turvapaikanhakijoiden vyöry on saanut EU-komissionkin valppaaksi. Komissio julkaisi viime viikolla tiedonannon hankintalainsäädännön soveltamisesta turvapaikkakriisiin.

Tiedonannossa on lähinnä tarkasteltu hankintadirektiivejä turvapaikanhakijoiden aiheuttamien tarpeiden kannalta. Kyseessä ei olekaan linjanveto tai uusien sääntöjen asettaminen vaan lähinnä helposti yhteen lappuun koottu kertaus miten niitä hankintasäännöksiä sovelletaankaan tällaisessa tilanteessa. Lähinnähän nämä hankinnat koskettavat maahanmuuttovirastoa sekä yksittäisiä kuntia ja kaupunkeja.

Tässä tiedonannon sanoma yksinkertaistettuna. Tiedonanto kokonaisuudessaan löytyy täältä.

  • Rakennukset: Olemassa olevien tilojen vuokraaminen markkinoilta on ok, mutta rakennusurakat ja suuremmat muutostyöt on kilpailutettava hankintasäännösten mukaan.
  • Tavarat: Saapuvien turvapaikanhakijoiden suuri määrä edellyttää kiireisiä tavarahankintoja (telttoja, kontteja, vaatteita, huopia, sänkyjä, ruokaa jne.). Hankinnat on kilpailutettava hankintasäännösten mukaan.
  • Palvelut: Turvapaikanhakijat tarvitsevat myös palveluhankintoja (esim. siivous-, terveys, ateria- ja turvallisuuspalveluja, linja-autokuljetuksia). Hankinnat on kilpailutettava hankintasäännösten mukaan.

Tiedonannossa muistutetaan kilpailutuksissa noudatettavista määräajoista eli siitä, kuinka pitkä tarjousajan on oltava ja miten nopeasti hankintapäätös voidaan tehdä. Kiireellisissä tapauksissa määräaikoja on mahdollista lyhentää tavanomaisestikin ilman erityistä turvapaikkakriisiä.

Lisäksi tiedonannossa todetaan, että pakolaiskriisin yhteydessä saattaisi olla mahdollista ostaa palveluja tai tavaraa niin sanotulla neuvottelumenettelyllä jopa ilman julkista hankintailmoitusta. Tällöin hankintayksikkö sananmukaisesti neuvottelee tarjoajien kanssa ennen päätöksen tekemistä. Tällainen menettely itsessään on melko tavanomaista; poikkeuksellisen tästä tekee lupa jättää hankintailmoitus julkaisematta. Tiedonannossa korostetaankin, että tämä kävisi päinsä ainoastaan kun kyseessä on äärimmäisen kiireellinen tapaus, joka on hankintayksikön näkökulmasta paitsi täysin ennalta-arvaamaton (kuten turvapaikanhakijoiden määrän nopea kasvu) myös äärimmäisen kiireellinen (välittömimmät tarpeet on tyydytettävä nopeasti). Joka tapauksessa kyse on vain väliaikaisesta ratkaisusta, kunnes hankinnat saadaan hoidettua “vakaammin” – eli kilpailuttamalla.

Tiedonannon lopuksi komissio toteaa vielä, että nykyiset julkisia hankintoja koskevat säännöt ovat riittävät tyydyttämään turvapaikanhakijoiden kaikkein välittömimmät tarpeet näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Eli hankintasäännökset pelaavat pakolaiskriisin keskelläkin.

Vastaa