Milloin hankinnan voi keskeyttää?

Milloin hankinnan voi keskeyttää?

Uutisia rakennusalan ahdingosta, taantumasta, toimitusvaikeuksista – monessa hankintayksikössä pohditaan, milloin onkaan hyvä hetki kilpailutukselle ja saatetaan aprikoida, voiko käynnistetyn hankinnan keskeyttää ja palata asiaan suotuisammalla hetkellä.

Hankintaturisti selventää, milloin hankinnan keskeyttäminen on mahdollista.

Missä vaiheessa hankinnan saa keskeyttää?

Ajallisesti hankinnan voi keskeyttää missä tahansa vaiheessa kilpailutuksen aikana.

Jos hankintapäätös on jo ehditty antaa, ja vaikka muutoksenhakuaikakin olisi päättynyt, hankintayksikkö voi yhä keskeyttää hankinnan, mikäli sopimusta ei ole allekirjoitettu. Jos sopimus on solmittu, se sitoo, eikä hankinnan keskeyttäminen ole enää mahdollista. (Sopimuksen päättäminen puolestaan riippuu sopimusehdoista.)

Millä perusteella hankinnan saa keskeyttää?

Hankinnan keskeyttämiselle on oltava aina todellinen ja perusteltu syy riippumatta keskeytyksen ajankohdasta. Käytännössä on arvioitava, miten keskeytys vaikuttaa tarjoajiin. Ymmärrettävästi keskeytys ei käy, mikäli hankintaa ei ole ollut alun perinkään tarkoitus tehdä, vaan hankintayksikkö on pyrkinyt kiertämään lainsäädäntöä tai ainoastaan kartoittamaan markkinoita. Keskeytyspäätös ei saa syrjiä tarjoajia.

Oikeuskäytännössä hyväksyttäviksi keskeytysperusteiksi on katsottu muun muassa vain yhden tarjouksen saaminen (toki yksikin hyvä tarjous riittää, eikä hankintaa tarvitse ainakaan toistaiseksi tästä syystä keskeyttää – tuoreessa hallitusohjelmassa tähän on suunnitteilla muutoksia), kustannusten ylittyminen tai hankintayksikön muuttunut rahoitustilanne, hankinnan tarpeen muuttuminen sekä erilaiset virheet hankintamenettelyssä ja tulkinnanvaraisuudet tarjouspyyntöasiakirjoissa. Jos virheet rasittavat ainoastaan hankintapäätöstä, hankintayksikön kannattaa toki oikaista tekemäänsä päätöstä keskeytyksen sijaan. Hankintayksikkö voi korjata omaa päätöstään 90 päivän kuluessa sen tekemisestä.

Hankinnan keskeyttämisestä on laadittava perusteltu päätös, ja tarjoajilla on tavanomainen muutoksenhakuoikeus.

Jos tarve hankinnalle kuitenkin säilyy, keskeytetyn hankinnan jälkeen on ratkaistava, miten uusi hankinta toteutetaan. Todennäköisesti hankinnan kohdetta tai tarjoajia koskevia vaatimuksia on muutettava, jottei lopputulos olisi uudessa kilpailutuksessa sama.

Vastaa