Julkinen hankinta on mahdollisuus!

Päätän koulutukseni nykyään sutkaisemalla, että julkinen hankinta on myös mahdollisuus. Oikeastaan jos kuulijalle jäisi vain yksi asia mieleen, se voisi hyvin olla juuri tämä: julkinen hankinta on aina mahdollisuus. Kerron teille, miksi.

Hankinta on mahdollisuus huomioida tilaajan arvoja. Ympäristömerkit, innovaatiot ja sosiaaliset näkökohdat – mikä ylipäätään on tilaajalle tärkeää? Kilpailutus on mahdollisuus tukea elinkeinotoimintaa ja kannustaa pieniä toimijoita osallistumaan jakamalla hankinnat osiin.

Julkinen hankinta on mahdollisuus löytää aidosti toimivia ratkaisuja ja viimeisintä osaamista, sillä viisas tilaaja osallistaa ja keskustelee yritysten kanssa sekä viestii avoimesti tulevista kilpailutuksistaan. Hankintalaki sallii yritysten ja kolmannen sektorin osaamisen hyödyntämisen hankinnan kohteen määrittelyssä ja pisteytyksen ideoinnissa, kunhan sillä ei vaikuteta epäasiallisesti kilpailutukseen tai vaaranneta osallistujien tasapuolista kohtelua. Vuoropuhelu käydään hankinnan suunnitteluvaiheessa. (Itse asiassa olen usein ihmetellyt ääneen, mikseivät eri etujärjestöt helpota maailmanparantamista lobbaamalla nettisivuillaan omien etujensa mukaisia tärppejä julkisiin hankintoihin – näin pelastat Itämeren, ostat inhimillisiä asumispalveluja kehitysvammaisille ja huomioit Reilun kaupan; tässä vinkit kotimaisuuteen elintarvikehankinnoissa!) 

Kilpailutus on mahdollisuus hankkia uusia näkökulmia. Julkinen hankinta voi olla haastekilpailu yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemiseksi, keskustelunavaus kaupunkisuunnitteluun tai vaikkapa palvelujen ja digitaalisten ohjelmistojen kehittämiseen, ideointiin ja konseptointiin tähtäävä hackathon.

Julkinen hankinta on mahdollisuus työllistää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, kuten osatyökykyisiä, pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, maahanmuuttajia tai nuoria. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laskenut, että jos vuonna 2014 jokaista palvelu- ja rakennusurakkahankintaan käytettyä 500.000 euroa kohden olisi asetettu velvoite työllistää lyhyeksikin pätkäksi, sillä olisi luotu työtä peräti 54.000 henkilölle.

Myönnän, julkinen hankinta on mahdollisuus käyttää yhteisiä varoja hyvin, mutta myös hyvin huonosti. Joskus se on myös mahdollisuus ottaa opiksi ja skarpata seuraavalla kerralla.

Rohkenen silti väittää – hankintalain syyttäminen kohtuuttomaksi kertoo usein enemmän lausujastaan kuin laista.

Vastaa