Mitä hankintalaki edellyttää yrityksiltä?

Mitä hankintalaki edellyttää yrityksiltä?

Mitä hankintalaki edellyttää julkiseen hankintaan osallistuvilta tarjoajilta?

Ei paljoa.

Ja kas, tässä yksi keskeinen syy, miksi toiset ostajat onnistuvat siinä missä toiset epäonnistuvat. Yksi hankinnan kriittisimmistä vaiheista on kilpailutukseen osallistuvia ehdokkaita ja tarjoajia koskevien vaatimusten määrittely (ns. soveltuvuusvaatimusten asettaminen).

Paljon voidaan hankinnan kohteelta vaatia ja sopimusehtoja kirjoittaa, mutta onnistumisen kannalta keskeistä on saada oikeat tahot kiinnostumaan hankinnasta – ja osallistumaan kilpailutukseen.

Hankintalaki edellyttää, ettei tarjoajalla tai sen johtoportaan henkilöillä ole lainvoimaista tuomiota tietyistä harmaan talouden rikoksista. Tällaisia ovat mm. veropetos, lahjonta, ihmiskauppa, tietyt työturvallisuusrikokset, kiskonnantapainen työsyrjintä sekä verojen ja sosiaaliturvamaksujen laiminlyönnistä saatu tuomio. Lisäksi poissulkemiseen johtavat osallistuminen järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan kuten myös terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset ja näiden valmistelu.

Vaikka tuomio olisi ulkomailta, poissulkeminen on ehdoton. Kyseessä on hankintalain ns. pakollinen poissulkemisperuste.

Sitäkään ei katsota hyvällä jos yritys on konkurssissa tai velkasaneerauksessa, sellainen on vireillä, tai yritys vähät välittää esimerkiksi työ- tai ympäristölainsäädännön noudattamisesta, ei maksa veroja, on pyrkinyt vaikuttamaan kilpailuun epäasiallisesti tai on syyllistynyt ammattitoiminnassan luotettavuuden kyseenalaistavaan virheeseen. Ei siis toimi järin rehdisti.

Nämä ovat hankintalain ns. harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita, ja näiden perusteella tarjoaja voidaan jättää tarjouskilpailun ulkopuolelle (ehkä todella myös kannattaa!).

That’s it. Siinä edellytykset, joita hankintalainsäädäntö osallistumiselle asettaa.

Laki tarjoaa toki reunaehtoja soveltuvuusvaatimuksille: yrityksiltä saa edellyttää mm. taloudellista kantokykyä sekä teknistä ja ammatillistä pätevyyttä. Soveltuvuusvaatimusten on liityttävä hankinnan kohteeseen ja niiden on oltava kohtuullisia.

Mutta sen mitä lopulta todella edellytetään – miten referenssivaatimus muotoillaan ja kuinka taloudelliset rahkeet käytännössä turvataan – ostaja ratkaisee tapauskohtaisesti jokaiseen hankintaan.

Soveltuvuusvaatimusten täyttäminen on edellytys tarjouskilpailuun osallistumiselle. Siksi niiden asettaminenkin kannattaa tehdä huolella.

Vastaa