Legal Design – miksi tästä puhutaan?

Viime viikolla Helsingissä järjestettiin ensikertaa juridisen muotoilun konferenssi, Legal Design Summit. Pari päivää myöhemmin puhuin palvelumuotoilun mahdollisuuksista julkisten hankintojen suurtapahtumassa, työnantajani vuosittaisessa Ajankohtaisfoorumissa yhdessä Hellonin kanssa. Ornamo julkaisi oppaan muotoiluavun ostamiseen kesällä (kirjoitukseni täällä) ja mediassakin oikeudellisesta muotoilusta on uutisoitu pitkin vuotta.

Miksi muotoilu on näin vahvasti esillä?

Monen mielestä juridiikasta puuttuu käytettävyys ja asiakaslähtöisyys. Sopimukset ja käyttäjäehdot ovat vaikeaselkoista tekstimassaa ja juristit laativat näitä tekstejä lähinnä toinen toisilleen. Siksi muotoilu – siis käyttäjälähtöinen ajattelutapa – muuttaa vääjäämättä myös juridiikkaa.

Muotoilu on ennen kaikkea käyttökelpoista, hyödyllistä ja lumoavaa. Tällaista juridiikan palvelujenkin pitäisi olla, sanoo Stanfordin yliopiston Legal Design Labin (!) johtaja Margaret Hagan. (Nettisivuilta löytyy muuten Haganin erinomainen esitys “Next Gen Legal Services – The Possibility of Legal Design“.)

Helsingissä Legal Design Summitissa esiintyneen Haganin mukaan yksinkertaisimmillaan muotoilu on näkyviä muutoksia – asiakirjojen visualisointia ja selkeää kieltä. Mutta pohjimmiltaan kyse on perustavanlaatuisesta ajattelutavan muutoksesta. Asiakaslähtöisyydestä ja ennen kaikkea asiakkaan kokemuksen huomioimisesta. Hagan neuvoo tutustumaan asiakkaisiin, tuntemaan heidän tarpeensa ja työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa; visualisoimaan ja testaamaan ideoita. Klassisia palvelumuotoilun oppeja.

Miten muotoilu näkyy julkisissa hankinnoissa?

Mikä timanttinen paikka julkiset hankinnat ovatkaan muotoilulle!

Hankinta-asiakirjat laaditaan usein moniammatillisissa tiimeissä – asia, jota muotoilunäkökulma korostaa. Toiseksi myös juristi saattaa olla mukana muovaamassa menettelyä ja laatimassa asiakirjoja jo hankinnan suunnitteluvaiheesta alkaen. Oikeudellisessa muotoilussa korostettu juristin osallistuminen palvelun kehitykseen toteutuukin julkisissa hankinnoissa kuin itsestään.

Alkajaisiksi muotoilu voisi tarkoittaa hankinta-asiakirjojen visualisointia houkutteleviksi tai vähintään helposti ymmärrettäviksi. Visualisointi selittää ja selventää tekstiä, poistaa tulkinnanvaraisuuden ja auttaa löytämään tiedon helpommin. Houkuttelevat ja selkeät asiakirjat lisäävät tarjoajien kiinnostusta ja ymmärrettävillä ja kiinnostavilla tarjouspyynnöillä tilaaja saa enemmän laadukkaita tarjouksia. Ei mikään pikku juttu.

Suunnittelukilpailujen saralla tarjouspyynnöt ovat usein visuaalisesti viimeisteltyjä (esim. käynnissä oleva Sitran Ratkaisu100-ideakilpailu ja arkkitehtuurikilpailut SAFAn sivuilla). Niin ikään Aalto yliopiston VISO-tutkimushankkeessa kuvitettiin JYSE-ehtoja ja muotoiltiin Hilman käyttöohjeita jo muutama vuosi sitten (kuvia myös täällä).

Julkisissa hankinnoissa asiakkaaksi mielletään usein palvelun käyttäjä. Ehkä olisikin aika nähdä myös tarjoajat asiakkaina.

 

 

 

 

Vastaa