Tarvitseeko kilpailuttaa, Guggenheim?

Tällä viikolla palstatilaa on kahminut Helsinkiin kaavailtu Guggenheim-museo. Projektista voi olla montaa mieltä, mutta olisiko Guggenheimilla toteutuessaan velvollisuus kilpailuttaa rakennusurakka hankintalain mukaan?

Kilpailutus on järjestettävä jos ostaja eli tilaaja on hankintayksikkö ja jos hankinnan arvo ylittää kynnysarvon. Tämä on pääsääntö. Hankintalain mukainen kilpailutus on kuitenkin järjestettävä siinäkin tapauksessa, että tekijä ei ole hankintayksikkö, mutta se on saanut juuri kyseisen hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta joltain lain tarkoittamalta hankintayksiköltä.

Guggenheim on kansainvälinen taidemuseoverkosto, jota ylläpitää voittoa tavoittelematon Solomon R. Guggenheimin säätiö. Täällä päässä Guggenheimia puuhaavat lisäksi Guggenheim Helsingin Tukisäätiö sekä Guggenheim Helsinkiin ry. Näistä mikään ei täytä hankintalain hankintayksikkömääritelmää – eli kyseessä ei ole valtion, kunnan tai kuntayhtymän viranomainen, ei kirkko saati seurakunta sen paremmin kuin valtion liikelaitoskaan. Guggenheim ei myöskään ole julkisoikeudellinen laitos, joka tarkoittaa yleisen edun mukaisten tarpeiden tyydyttämiseen perustettua tahoa ilman teollista tai kaupallista luonnetta ja jota rahoittaa tai valvoo lain tarkoittama hankintayksikkö.

Eli kyseeseen tulisi ainoastaan kilpailutusvelvollisuus hankintaan saadun rahoituksen perusteella. No mistä sen rahan on sitten tarkoitus tulla? Lehtitietojen sekä Guggenheim Helsinkiin -sivuston mukaan lisenssimaksut on tarkoitus kasata yksityisin lahjoituksin, mutta rakentamiskustannuksista pääosa tulisi valtion, Helsingin kaupungin sekä muiden metropolialueen kuntien pussista. Näyttäisi siis siltä, että rakentamista varten Guggenheim saisi tukea yli puolet hankinnan arvosta joltain lain tarkoittamalta hankintayksiköltä.

Ja ne kynnysarvot, ne ylittyvät kirkkaasti. Rakennusurakan kynnysarvo on 150.000€ ilman arvonlisävero. Myös EU-tasoisen kisan kynnysarvo, 5.186.000€, ylittyisi heittämällä sillä rakentamisen kustannusarvio pyörii tällä hetkellä lähteestä riippuen 110-130 miljoonassa eurossa.

Guggenheimin rakentaminen pitäisi siis kilpailuttaa hankintalain säännösten mukaan.

Vastaa