Hankinnat löytyvät Hilmasta

Hankinnat löytyvät Hilmasta

Kaikki julkiset hankinnat julkaistaan Hilmassa, valtiovarainministeriön ylläpitämässä ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Tai no, jos ihan tarkkoja ollaan, lain kynnysarvojen alle jääviä pienhankintoja ei tarvitse julkaista Hilmassa (mutta voi kyllä, kiitos Hilman uudistuksen), myöskään suorahankinnoista ei aina ilmoiteta Hilmassa, EU-kynnysarvon ylittävät suunnittelukilpailut eivät ole Hilmassa, eikä järjestelmästä löydä hankintayksikön omilta yhtiöiltään tekemiä nk. sidosyksikköhankintoja. Mutta nämä ovat erityiskysymyksiä – vuosittain Hilman kautta kilpailutetaan hankintoja jopa 35 miljardin edestä!

Jos mielit käydä kauppaa julkisen sektorin kanssa, seuraa Hilmaa.

Hilmassa jokaisella hankinnalla on oma luokka. Luokat perustuvat CPV-koodeihin (sanoista Common Procurement Vocabulary). CPV-koodit on ryhmitelty lukuisiin kategorioihin, pelkkiä ylätasoja on lähemmäs 50. Kun ostaja naputtelee hankintailmoitusta, hän valitsee hankintaansa parhaiten kuvaavan CPV-koodin. Tässä hommassa on oltava tarkkana! Väärin valittu koodi on muotovirhe ja julkaistun ilmoituksen saa korjattua vain keskeyttämällä koko hankinnan.

Hilmassa voi luoda maksutta hakuvahdin oman bisneksen kannalta keskeisille CPV-koodeille. Kun ostaja julkaisee hankinnan, tieto kilpailutuksesta ja linkki ilmoitukseen tulevat suoraan sähköpostiin.

Hilmassa voi luoda maksutta oman hakuvahdin. Kun ostaja julkaisee hankinnan, linkki ilmoitukseen tulee suoraan sähköpostiin.

Hilmassa voi myös seurata tehtyjä hankintoja. Kaikista EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista on nimittäin julkaistava jälki-ilmoitus. Siitä ilmenee, kenen kanssa sopimus on allekirjoitettu.

Nerokasta!

Vastaa