Laadukkaita hankintoja avoimesti ja kustannustehokkaasti

Laadukkaita hankintoja avoimesti ja kustannustehokkaasti

Miksi julkisia hankintoja säädellään? Ytimessä on laadukkaiden hankintojen tekeminen järkevään hintaan, terveen kilpailun tukeminen ja avoin markkinoille pääsy.

Jos hankintalainsäädäntöä ei olisi, kaupankäynti olisi altis korruptiolle – kärjistetysti avoimuus vs. maan tapa. Käsi ylös, kuka todella kannattaa jälkimmäistä?

Miten julkisia hankintoja sitten pitäisi tehdä? Hankintalain alussa on nimenomainen säännös lain tavoitteista – ja aika monta tavoitetta julkisilla hankinnoilla onkin!

Lain tavoitteena on ensinnäkin tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden toimijoiden tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita. Ei hullumpaa, vai mitä!

Lain tavoitteisiin on kirjattu, että ostajan on pyrittävä toteuttamaan hankintansa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti. Olemassa olevat kilpailuolosuhteet on hyödynnettävä ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioitava.

Lisäksi julkiset hankinnat on lain mukaan tehtävä tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina siten, että myös pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät osallistumaan tarjouskilpailuihin.

Bravo!

Vastaa