Uusi hankintalaki – mitä siihen asti?

Työ- ja elinkeinoministeriö viimeistelee hankintalakiuudistusta tohinalla. Aiemmasta aikataulusta poiketen hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään kesäkuussa.

Tämän lähetekeskustelun jälkeen alkaa lain kierros valiokunnissa. Ja kesäloma. Miten nämä näppärästi limittyvät, jää nähtäväksi. Nopeimmillaan valiokuntakäsittely kestää muutamia päiviä, yleisimmin kuitenkin kuukauden tai pari. Lopuksi esitys palaa vielä täysistunnon käsiteltäväksi. Eduskunnan sivuilla on kerrottu lainvalmistelusta tarkemmin.

Hankintalain kohdalla tavoitteena on, että laki tulisi voimaan loppuvuoden 2016 aikana.

Mitä tapahtuu 18.4. jälkeen?

Hankintadirektiivit uudistuivat jo pari vuotta sitten. EU-jäsenvaltioilla on ollut kaksi vuotta aikaa saattaa muutokset osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämä määräaika päättyy 18.4.2016. Suomessa ollaan siis jossain määrin pulassa.

EU-tuomioistuin on linjannut, että direktiivien ehdottomilla sekä riittävän selkeillä ja tarkoilla määräyksillä on välitön oikeusvaikutus. Se tarkoittaa, että kansallisen lainsäädännön puuttuessa direktiivistä sovelletaan tällaisia määräyksiä suoraan.

Mitä nämä määräykset sitten ovat? Erinomainen kysymys! TEM on julkaissut ohjeellisen luettelon hankintadirektiivin artikloista, joita se kehottaa noudattamaan 18.4. tai sen jälkeen alkavissa hankintamenettelyissä. Näidenkin säännösten kohdalla välitön oikeusvaikutus koskee silti ainoastaan artiklassa hankintayksikölle asetettua ehdotonta velvoitetta tai tarjoajalle säädettyä ehdotonta oikeutta.

TEMin ohjeellinen luettelo hankintadirektiivistä suoraan sovellettavaksi tulevista kohdista sisältää yli 50 (!) artiklaa. Lista löytyy kokonaisuudessaan täältä (s. 3). Näihin – tai mahdollisiin muihin direktiivin ehdottomia velvoitteita ja oikeuksia tarjoilemiin kohtiin – on siis mahdollista vedota markkinaoikeudessa jos hankintailmoitus on julkaistu 18.4.2016 jälkeen.

Niitä aikoja odotellessa…

Palaan blogissani lähiaikoina tarkemmin direktiivistä suoraan sovellettaviksi tuleviin määräyksiin.
Kuntaliiton seminaari

Kuntaliiton Julkisten hankintojen neuvontayksikkö järjestää seminaarin siirtymäkauden hankintasääntelystä torstaina 7.4. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa. Ilmoittautuminen tilaisuuteen alkaa maanantaina 14.3. Lisätiedot löytyvät täältä.

 

4 comments

Vastaa