Terveisiä markkinaoikeudesta!

Terveisiä markkinaoikeudesta!

Ratikkakiskojen päässä Helsingin keskustasta, jylhässä rakennuksessa Pasilan virastomaiseman keskellä, sijaitsee markkinaoikeus, tuttavallisemmin MAO.

Kaikki hankintalain tulkintaa koskevat asiat on Suomessa keskitetty markkinaoikeuteen. Jonkinlaisen poikkeuksen muodostavat vahingonkorvauksen vaatiminen hankinnan perusteella (käräjäoikeus) sekä mahdollisuus valittaa hankinnasta kuntalain perusteella (esim. väite toimivallan ylittämisestä; hallinto-oikeus).

Markkinaoikeus on yksi Suomen neljästä erityistuomioistuimesta työtuomioistuimen, vakuutusoikeuden ja valtakunnanoikeuden ohella. Nykymuodossaan markkinaoikeus on toiminut vuodesta 2002 alkaen. Tätä ennen toiminnalla oli selvä kuluttajariitapainotus eikä kukaan vielä vuosituhannen alussa osannut kuvitella, minkälainen volyymi julkisista hankinnoista kehkeytyy. Tällä hetkellä markkinaoikeus ratkaisee lähes 600 hankintatapausta vuosittain! Pääosin kyse on kuntien hankinnoista.

Markkinaoikeudessa työskentelee kolmisenkymmentä tuomaria ja yhteensä henkilöstöä on nelisenkymmentä. Tuomareilla on erilaisia taustoja: joku on hoitanut aiemmin esittelyjä muissa tuomioistuimissa, toinen patentti- ja rekisterihallituksessa; yksi työskennellyt yliopistolla, toinen asianajomaailmassa.

Ja ratkaistaan siellä muitakin asioita kuin julkisia hankintoja. Yhteiskunnallisesti kenties vielä merkittävimpiä ovat kilpailuoikeudelliset tapaukset, etenkin kartellit. Ne ovat taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikeita ja tapauksia tulee verrattain harvoin. Toisaalta ehkä hyväkin niin. Lisäksi markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvat teollis- ja tekijänoikeudelliset asiat sekä markkinaoikeudelliset asiat kuten hyvä liiketapa ja jutut kuluttaja-asiamiehiltä.

Julkiset hankinnat markkinaoikeudessa

Jokaisesta kynnysarvon ylittävästä hankinnasta voi valittaa markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuteen voi valittaa myös suorahankinnasta. Hankintayksikön on annettava jokaisen hankintapäätöksen mukana muutoksenhakuohjeet hankintaoikaisun ja markkinaoikeusvalituksen tekemistä varten. Nämä eivät sulje toisiaan pois: käsiteltävänä oleva hankintaoikaisu ei pidennä tai siirrä markkinaoikeudelle tehtävän valituksen 14 vuorokauden mittaista määräaikaa.

Toistaiseksi markkinaoikeuden käsittelemät hankintatapaukset ovat lisääntyneet noin kymmenen prosentin vuosivauhdilla joka vuosi. Tällä hetkellä käsittelyaika on noin kuusi kuukautta. Oikeudenkäyntimaksuja korotettiin reippaasti juuri vuoden 2016 alussa. Ehkä tämä osaltaan suitsii valitushalukkuutta.

Ja tiesittekö, että markkinaoikeuden nettisivuilla on lista kaikista tuomioistuimessa vireillä olevista hankintatapauksista? Itse asiassa mielenkiintoisen analyysin  tuomioistuimessa vuonna 2015 vireillä olleista hankinnoista teki hiljattain kollegani Panu Pökkylä omassa blogissaan. Pätkä löytyy täältä.

Markkinaoikeuden sivuilta löytyvät myös kaikki ratkaisut . Markkinaoikeuden ylituomari kertoi kerran, että kun ei ole perinteitä, niitä voi keksiä itse. Markkinaoikeus onkin selvästi moderni tuomioistuin ja vahvasti kiinni ajassa.

Nettisivuilta löytyvät myös tulevat istunnot, jotka muuten ovat lähtökohtaisesti julkisia eli niitä saa mennä kuuntelemaan kuka vain. Julkisia hankintoja tosin ei juuri käsitellä istunnoissa, joten niiden osalta on tyytyminen ratkaisujen lukemiseen netissä.

Käytännössä prosessi etenee kuulemma jotakuinkin seuraavasti:

1. Vastuutuomari hoitaa kirjelmöintivaiheen asianosaisten kanssa.

2. Vastuutuomari tekee yhteenvedon.

3. Kokoonpano alkaa käsitellä asiaa; valmisteleva tuomari kertoo oman näkökantansa.

4. Suullinen käsittely, pyrkimys keskusteluun.

5. Päätösneuvottelu istunnon jälkeen.

6. Neuvottelu parin päivän kuluttua, johon valmisteleva tuomari tuo esityksen.

7. Ratkaisu.

Markkinaoikeuden ratkaisemissa tapauksissa reilu puolet hakee vielä muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, mutta KHO muuttaa markkinaoikeuden päätöksiä vain harvoin. Tästä syystä ratkaisujen kattava perusteleminen on hieno asia. Moni linjaus itsessään tulee suoraan EU-tasolta, direktiiveistä ja EU-tuomioistuimen oikeuskäytännöstä.

Olen kuullut, että yönsä saa nukkua hyvin, kun päivät etsii oikeudenmukaisuutta ja työskentelee puhtaan juridiikan kanssa. Se on helppo uskoa.

 

[Kirjoituksen tiedot pohjautuvat vierailuun markkinaoikeudessa 2015.]

Edit 27.1.: Valmistelevan jäsenen nimi ei näy, eikä ilmene päätöksistä.
Ensimmäisenä on puheenjohtajan nimi, seuraavat nimet virkaikäjärjestyksessä. 

 

Vastaa