Hankinnoista duunia!

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kehittää toimintamallia heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja ikääntyneiden työntekijöiden työllistämiseen julkisten hankintojen avulla. Hankintaturistikin vilahtaa mainosvideolla!

Hankinnoista duunia -hanke polkaistiin kunnolla käyntiin viime perjantaina järjestetyssä aloitustilaisuudessa. THL:n hankkeessa ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa ja Oulu. Tarkoituksena on käyttää niin sanottua työllistämisehtoa julkisissa hankinnoissa eli työllistää hankintojen avulla nuoria, maahanmuuttajia, pitkäaikaistyöttömiä, osatyökykyisiä ja vammaisia. Toisin sanoen henkilöitä, joiden työllisyystilanne ei ole sieltä helpoimmasta päästä. Tästä slogan – hankinnoista duunia. Hankkeen nettisivujen mukaan välittömien työllisyysvaikutusten lisäksi tarkoituksena on lisätä yritysten tietämystä työllistämisehdosta. Hankkeen lopullisena päämääränä on – rumpujen pärinää – vakiinnuttaa työllistämisehdon käyttö osaksi kaupunkien normaalia toimintaa.

Mainosvideo, jolla Hankintaturistikin takeltelee sanojen kanssa, julkaistiin tänään. Oma osuuteni on neljän minuutin hujakoilla. Mainospätkää voisi reilusti lyhentää ja tiivistää, mutta ajatus on hyvä. Julkisten hankintojen arvo on Suomessa jo lähes 30 miljardia vuosittain. Siis 30.000.000.000 euroa! Uskaltaisin väittää, että etenkin hankintoja tekevät kaupungit, kunnat ja seurakunnat hyötyisivät työllistämisehdon käyttämisestä. Ulkoistuksen avulla saataisiin “duuniin” hankalammin työllistyvää väkeä. Yrityksen puolestaan voisivat brändätä itseään varsinaisiksi yhteiskuntavastuun kantajiksi. Mikä yhteinen ilo ja inhimillisyyden riemuvoitto!

Miten sitä työllistämisehtoa sitten voi käyttää? Juuri tähän THL etsii vastauksia ja rakentelee helposti lähestyttäviä toimintamalleja. Työllistämisehtoa on toistaiseksi käytetty hankinnoissa esimerkiksi vertailuperusteena siten, että kisassa on saanut lisäpisteitä. Esimerkiksi päivähoidon kilpailutuksessa pisteitä sai muiden kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien henkilöiden rekrytoinnista ja vanhusten asumispalvelua koskeneessa kisassa laatuvertailussa huomioitiin vajaakuntoisten, vaikeasti työllistyvien ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen tukipalveluihin. Lisää kokemuksia ja esimerkkejä sosiaalisen yhteiskuntavastuun kantamisesta voi lukea jo vuonna 2011 ilmestyneestä oppaasta “Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa“.

.

2 comments

Vastaa