HUS kilpailutti koronatestauksen – Hankintaturisti tutustui aineistoon

HUS kilpailutti koronatestauksen – Hankintaturisti tutustui aineistoon

Lokakuussa pääkaupunkiseudun katukuvaan ilmestyivät yksityiset koronatestausasemat. HUS kilpailutti näytteenoton ja Hankintaturisti tutustui tarjouspyyntöön.

Miten julkinen sektori ostaa koronatestausta?

Kilpailutus avoimella menettelyllä

Koronanäytteenottopalvelut on kilpailutettu syyskuun alussa julkaistulla tarjouspyynnöllä, avoimella menettelyllä, jossa valintaperusteena on ollut halvin hinta – euroa per näytteenotto. Varsinainen palvelun laatu on turvattu pakollisilla vaatimuksilla.

Hankinta on jaettu yhdeksään osaan, joista tarjouksen on voinut jättää yhteen tai useampaan. Osat muodostuvat käytännössä maantieteellisistä alueista: Helsingin testauksista, Espoo testauksista, Vantaan näytteenotosta sekä Länsi-Uusimaan, Keski-Uusimaan ja Itä-Uusimaan testauksista. Lisäksi hankinnassa ovat mukana näytteenottopalvelut myös Kotkan, Kouvolan ja Lappeenrannan alueille.

Jokaisen alueen kohdalla on esitetty arvio hankittavista näytemääristä. Esimerkiksi Helsingissä koronäytteitä ostetaan arviolta 1700 kappaletta vuorokaudessa, Espoossa 800, Vantaalla 600 ja muualla Uudellamaalla 250-500 kappaletta. Yhteensä ulkoistustarve koskee n. 5000 koronanäytteenottoa vuorokaudessa, joka vastaa noin puolta koko tarpeesta. Loput viitisen tuhatta testiä julkinen sektori tekee omana työnään.

Yksittäisen tarjoajan testausmäärille ei ole asetettu tarjouskilpailussa minimimäärää, vaan tarjoajia on valittu puitejärjestelyyn tarvittaessa useampia, kunnes riittävä testauskapasiteetti on saatu turvattua.

Myös näytteenottopisteiden lukumäärä on kilpailussa huomioitu. Alueellisen kattavuuden varmistamiseksi Helsingissä on oltava vähintään neljä testauspistettä, Espoossa ja Vantaalla kummassakin kaksi ja muualla Uudellamaalla yhdestä kahteen. HUSin kilpailutusasiantuntija kertoi Hankintaturistille, että tarjouksia myös saatiin useampia ja käytännössä testauksia hoitaa esimerkiksi Helsingissä neljä eri yritystä.

Kilpailutuksella HUS hankki näytteenottopalvelut ajalle 1.10.2020-31.5.2021. Tarvittaessa sopimuksia on mahdollista jatkaa 31.12.2021 saakka.

Näytteenottopalvelun pakolliset vaatimukset

HUS vastaa koronanäytteiden kokonaisuuden koordinoinnista ja ehkä hieman yllättäen myös näytteenottotarvikkeista, pakkauksista sekä mm. näytteenottopisteiden tulostimista. Kiinnostavaa on, että HUS huolehtii näytteiden kuljetuksista ja kuljetusaikatauluista, ajanvarausjärjestelmästä sekä näytteiden analysoinnista ja tuloksista. Kilpailutuksella on siis hankittu vain varsinainen näytteenotto, kärjistetysti tikun pyörittely nenässä.

Palveluntuottajan vastuulla on drive in -testauspisteen perustaminen (sääolosuhteet huomioitava!) sekä potilasturvallisuudesta huolehtiminen. Testejä ottavien henkilöiden on oltava terveydenhuollon ammattilaisia ja henkilöt on perehdytettävä työhön. Palveluntuottaja huolehtii näytteiden säilytyksestä ja pakkaamisesta. Tiloissa on oltava jääkaappi ja nettiyhteys. Kaikkien testauspisteiden on oltava avoinna arkisin klo 8-20, viikonloppuisin pari tuntia vähemmän. Tarvittaessa HUS voi supistaa aukioloaikoja. Palveluntuottajan on raportoitava tehdyt näytteet päivittäin HUSille ja myös reklamaatioista, suullisista ja kirjallisista, on ilmoitettava viipymättä tilaajalle.

Kiinnostava yksityiskohta on kuvassakin näkyvä HUSin asiakkailleen edellyttämä oma kaista:

“Palveluntuottajan tulee osoittaa tilaajan näytteenottoon tuleville potilaille selkeästi merkitty HUSin oma ‘linja’ tai muulla tavoin varmistaa, että tilaajan potilas tietää olevansa tilaajan potilaana näytteenotossa.”

Joten, ensi kerralla kun varaan aikaa koronatestaukseen, kiitän mielessäni niitä hankinnan ammattilasia, jotka ovat tehneet testauksen asiakkaalle helpoksi, säässä kuin säässä, omaa kaistaa kulkien.

Toivottavasti pysymme kuitenkin terveinä.

Vastaa